Іммануїл Кант

Відповідь на питання: Що таке Просвітництво?

 

Завантажити текст у форматі pdf

 

Іммануїл Кант (1724-1804) - німецький філософ, який належить до плеяди мислителів епохи Просвітництва і у той же час є першим критиком ідеї безмежних можливостей людського розуму. Він, з одного боку, вірить у пізнавальні можливості розуму людини, розподіляючи його на теоретичний (науковий) і практичний (моральний), а з іншого боку, у своїй головній гносеологічній праці «Критиці чистого розуму» (1781) висуває ідею необхідності обмеження претензій чистого, тобто теоретичного, розуму, критикуючи ідею його всемогутності, властиву усій попередній філософії («догматичній метафізиці»). Чистий розум, який критикує Кант, - це розум, «вільний від емпірії і практичних спонукань».

Запропонована Вам для опрацювання стаття Канта «Відповідь на питання: Що таке Просвітництво?» представляє собою невелику роботу, написану у 1784 році, в якій він викладає власне бачення суті Просвітництва. Ви знаєте, що ціла епоха в історії Європи була названа Просвітництвом, і, крім того, так само називається тип філософії, представники якого розробляли соціально-філософські ідеї, що критикували існуючий соціальний устрій. Головними ідеями філософії Просвітництва можна назвати:

-  Віра у всемогутність людського розуму у справі реформування суспільства;

-  Проголошення необхідності поширювати знання серед представників усіх верств суспільства, просвіщати «низи» соціуму;

-  Критика релігійного фанатизму як однієї із головних причин невігластва і переважної більшості людських бід;

-  Критика феодально-абсолютистського режиму і розробка найрізноманітніших проектів перебудови суспільного устрою на розумних засадах, побудови такого суспільства, яке б відповідало природі людини і принципу соціальної справедливості.

Опрацьовуючи статтю Канта, зверніть увагу на те, що він розрізняє такі поняття, як «просвітницьке століття» і «століття  просвітництва», не погоджуючись з багатьма іншими представниками філософії цієї епохи. З'ясуйте, чим різняться для Канта ці поняття. Подумайте, чи співзвучні думки Канта в даному аспекті позиції Геракліта, який свого часу говорив: «Багатознайство розуму не навчає»?

- Вже в першому абзаці статті Кант дає визначення поняттю Просвітництва. Випишіть його і поміркуйте над тим гаслом, яким, з точки зору Канта, мають керуватись люди у своєму житті - Sapereaude! Чи є дане гасло актуальним для сучасності?

Довідка: Sapere aude - латинський вислів, що приписують римському поету Квінту Горацію Флакку (65 - 8 рр. до н.е.), який дослівно перекладається як «наважся бути мудрим», «дерзай знати». А Кант переклав його як «Май мужність користуватись власним розумом!».

- Як автор пояснює, чому кожній окремій людині важко слідувати гаслу Просвітництва?

- Що Кант говорить про спосіб переходу до стану Просвітництва, зокрема про популярну на той час ідею революції? І яка головна умова цього переходу?

Зверніть також увагу на те, як Кант розрізняє приватне і публічне застосування розуму. І що він в даному контексті говорить про свободу. Чи завжди доречно надавати перевагу свободі перед обмеженням свободи? Чому? Які приклади він наводить, обґрунтовуючи власну позицію?

Додаткова інформація для розмірковувань:

Карл Поппер в роботі «Імануїл Кант - філософ Просвітництва» пише: «Ми можемо порівняти його [Канта] хіба що з Сократом. Обидва обвинувачувались у замаху на державну релігію і в розбещуванні молоді. Обидва вважали себе невинуватими і обидва боролись за свободу думки. Свобода для них означала дещо більше, ніж просто відсутність насилля: свобода для них була єдино гідним образом життя.

Виправдувальну промову і смерть Сократа можна розглядати як втілення ідеї вільної людини у живу реальність. Сократ був вільним, тому що був вільним його дух; він [Сократ] був вільним, тому що усвідомлював, що йому нічого не може нашкодити. Цій сократівській ідеї вільної людини... Кант надав нового сенсу в сфері як знання, так і етики. Він розвинув її в ідею суспільства вільних людей - в ідею громадянського суспільства. Кант показав, що кожна людина вільна: не тому, що вона народжується вільною, а тому, що вона народжується вже обтяженою - обтяженою відповідальністю за свободу свого рішення».

 

Автор тексту © кандидат філософських наук Панафідіна Оксана Петрівна