ПАРТНЕР

Юридична контора
(099) 999 99 99
(099) 999 99 99
(099) 999 99 99
partner@email.mail

Критичне мислення реалізується у кількох аспектах, зокрема, у інтелектуальному, психологічному, логічному, ціннісному, методологічному.
1. Інтелектуальний аспект: наявність знань у певних областях, наявність зв’язної системи переконань – світогляду, певної інтелектуальної позиції. Сюди ж можна віднести лінгвістичну компетентність – вміння оперувати мовою, розуміння і володіння символами і смислами мови. Хоча уміння КМ виходять за межі конкретних наукових дисциплін, їх успішне застосування в певних контекстах потребує специфічних знань з конкретної області, частина яких можуть стосуватися специфічних методів і прийомів, використовуваних для прийняття адекватних рішень в цих конкретних дисциплінах. Разом з тим, для успішної реалізації і вдосконалення навичок КМ необхідно мати широку загальну освіту.

2. Психологічний аспект: налаштованість на дискусію, впевненість у власних силах, інтелектуальна сміливість та інтелектуальна скромність. Основним і найбільш важко виховуваним елементом КМ є поміркованість, що, мабуть, набувається тільки з життєвим досвідом.

3. Логічний аспект: вміння визначати контекст та оперувати ним, вміння робити висновки, будувати правильні та ідентифікувати неправильні міркування.

4. Ціннісний аспект: чітке розуміння власних цінностей і готовність їх відстоювати, розуміння суспільних цінностей, розуміння можливості зіткнутися з іншими системами цінностей, вміння здійснювати оцінку: моральну, естетичну, фактичну, професійну, емоційну, вміння обгрунтовувати свою оцінку.

5. Методологічний аспект: володіння методами отримання достовірних знань, знання відмінностей між науковим знанням та іншими формами знання (релігійним, міфологічним, буденним), знання критеріїв істинності.