Всі записи автора Козаченко Надія

Помилки при інтерпретації та виведенні висновків з тексту

 1. Козаченко Н.П. Помилки при інтерпретації та виведенні висновків з тексту // “Викладання логіки та перспективи її розвитку”, VІІI Міжн. наук.-практ. конф. (2018 ; Київ). VIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Викладання логіки та перспективи її розвитку”, 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. – С. 31-32.
 2. Брюховецький М.М. Економічні закономірності та причини згортання НЕПу // Історія в школі. – 2006. – № 2. – С.
 3. Варданян М.В. Соціально-філософська проблематика романів В. Винниченка 1930-40-х рр. // [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Варданян Марина Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 20 с.
 4. Варданян М.В. Історична література для дітей і юнацтва: концептосфера та ідеологія // 
 5. Варданян М. В. Шевченкіана літератури для дітей та юнацтва української діаспори / Марина Варданян // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – 2014. – Т. 240. – Вип. 228. – С. 13–16.

Матеріали до КПК

==================================================

Вступ. Що таке філософія освіти?

==================================================

Лекція 1. Що таке критичне мислення і навіщо воно потрібне

Лекція 2. Когнітивні похибки, міфи та стереотипи

==================================================

Відео: 5 підказок для поліпшення критичного мислення | TED-Ed

Вікіпедія: Що таке когнітивне упередження?URL (веб-посилання)

Вікіпедія: Перелік когнітивних упереджень

Відео: Ілюзія прозорості

Відео: Ефект Барнума (Форера)

Відео: Майкл Шермер. Чому люди вірять у дивні речі.

Методичні матеріали до курсу “Критичне мислення”

Програма навчальної дисципліни

План роботи для магістрів заочної форми навчання

Питання до заліку

Мінімальна література в електронному варіанті

1. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания  и научной методологии. Книга ІІ. – М.: Наука, 1994. 

2. Ивин А.А. Логика: учебник для гуманитарных факультетов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 г.

3. Ивин А.А. Основы теории аргументации. – М. : Владос, 1997.

4. Козаченко Н.П. Логіка: теорія і практика. – КДПУ, 2014. 

5. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. – Челябинск : Социум, 2010. 

Що таке хрія?

Методичні матеріали до курсу “Філософія (ФМНП)”

План роботи для студентів заочного відділення

Питання до екзамену

Програма навчальної дисципліни Ф(ФМНП)

Лекція №1-№2 для студентів заочного відділення

Першоджерела до курсу Ф(ФМНП)

 1. Рассел Б. Искусство рационального предположения // Искусство мыслить. — М., 1999. — С. 15-33.
 2. Шрамко Я. Некоторые проблемы аналитической эпистемологии // Логос. – 2006. – № 1 (52). – С. 3-25.
 3. Рассел Б. Может ли человек быть рациональным // Искусство мыслить. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – С. 89-97.
 4. Лакатос И. Наука и псевдонаука. (Выступление в радиопрограмме Открытого университета 30 июня 1973 г.)
 5. Агацци А. Почему у науки есть этическое измерение // Вопросы философии. – 2009. – №2.

Додаткові матеріали та шпаргалки з філософії

 1. Філософія як наука. Світогляд
 2. Давньосхідна філософія
 3. Давньогрецька філософія ч.1.
 4. Давньогрецька філософія ч.2.
 5. Середньовічна філософія
 6. Філософія доби Відродження
 7. Класична німецька філософія
 8. Марксизм
 9. Діалектика
 10. Українська філософія

Таблиця історичних блоків