Архів категорії: Критичне мислення

Помилки при інтерпретації та виведенні висновків з тексту

  1. Козаченко Н.П. Помилки при інтерпретації та виведенні висновків з тексту // “Викладання логіки та перспективи її розвитку”, VІІI Міжн. наук.-практ. конф. (2018 ; Київ). VIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Викладання логіки та перспективи її розвитку”, 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. – С. 31-32.
  2. Брюховецький М.М. Економічні закономірності та причини згортання НЕПу // Історія в школі. – 2006. – № 2. – С.
  3. Варданян М.В. Соціально-філософська проблематика романів В. Винниченка 1930-40-х рр. // [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Варданян Марина Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 20 с.
  4. Варданян М.В. Історична література для дітей і юнацтва: концептосфера та ідеологія // 
  5. Варданян М. В. Шевченкіана літератури для дітей та юнацтва української діаспори / Марина Варданян // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – 2014. – Т. 240. – Вип. 228. – С. 13–16.

Методичні матеріали до курсу “Критичне мислення”

Програма навчальної дисципліни

План роботи для магістрів заочної форми навчання

Питання до заліку

Мінімальна література в електронному варіанті

1. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания  и научной методологии. Книга ІІ. – М.: Наука, 1994. 

2. Ивин А.А. Логика: учебник для гуманитарных факультетов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 г.

3. Ивин А.А. Основы теории аргументации. – М. : Владос, 1997.

4. Козаченко Н.П. Логіка: теорія і практика. – КДПУ, 2014. 

5. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. – Челябинск : Социум, 2010. 

Що таке хрія?