Методичні матеріали до курсу “Критичне мислення”

Програма навчальної дисципліни

План роботи для магістрів заочної форми навчання

Питання до заліку

Мінімальна література в електронному варіанті

1. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания  и научной методологии. Книга ІІ. – М.: Наука, 1994. 

2. Ивин А.А. Логика: учебник для гуманитарных факультетов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 г.

3. Ивин А.А. Основы теории аргументации. – М. : Владос, 1997.

4. Козаченко Н.П. Логіка: теорія і практика. – КДПУ, 2014. 

5. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. – Челябинск : Социум, 2010. 

Що таке хрія?

Залишити відповідь